Przedszkole Happy Kids – cennik

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje po opłaceniu wpisowego w wysokości 200 zł. (wpłata jednorazowa, bezzwrotna w przypadku rezygnacji).
Czesne za 1 miesiąc w roku 2017 wynosi 490 zł. i jest płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przedszkole Happy Kids cennik – co zawiera czesne?

Czesne zawiera:

1. Pobyt dziecka w przedszkolu (7:45 – 17:15)

2. Wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek)

3. Naukę języka angielskiego

4. Wszystkie zajęcia programowe tj:

  • kształcenie językowe w zakresie rozwoju mowy i przygotowania do pisania,
  • kształtowanie pojęć matematycznych,
  • poznawanie świata przyrody,
  • zabawy muzyczno – ruchowe,
  • ćwiczenia gimnastyczne,
  • zajęcia plastyczno – techniczne,
  • ćwiczenia percepcyjno – motoryczne,

5. Zajęcia kulinarne

6. Religia

7. Rytmika

8. Taniec

9. Teatrzyki, pokazy artystyczne, wizyta gości

10. Praca indywidualna z dziećmi

11. Klubiki rozwijające zainteresowania dzieci (małego podróżnika, doświadczenia przyrodnicze, teatralne, plastyka, poznawanie literatury dziecięcej, zapoznawania się ze sztuką)

Przewiduje się dodatkową opłatę na ubezpieczenie dziecka – jednorazowo, na cały rok.
Zakup pakietu w formie kart pracy dla dziecka.